Jägarexamen våren år 2006

 

För 17:e året i rad anordnar vi kurs i jägarexamen.

 

Kursen baseras på teoretiska självstudier samt praktisk vapenhantering under två olika helgdagar, då jag sammankallar kursdeltagarna på lämplig skjutbana i närheten av Stockholm.

 

Slutligen utförs alla teoretiska och praktiska prov under en intensiv och trevlig weekend i april eller början av maj.

 

Kursavgiften är 6 800 kr exkl. resekostnader, logi, mat och dryck och eventuell moms.

 

I kursavgiften ingår kostnader för handledning, kurslitteratur, provlokaler, skjutbana, lånevapen, ammunition och instruktör för de praktiska och teoretiska proven, preliminärt den 20/5 – 21/5 2005 (1 ggr per deltagare).

 

Anmälningsavgiften är 2 800 kr plus eventuell moms och skall betalas in till BG 5854-0717 eller PG 646 28 46-4 vid anmälan till kursen. Resterande 4 000 kr plus eventuell moms skall betalas senast sista mars 2006.

 

I och med att Du anmält Dig kommer vi att skicka över Din kurslitteratur. Ange på inbetalningskortet Ditt namn, adress samt Jägarexamen år 2006.

 

Senast i mars 2006 översänder vi program och deltagarlista.

 

Har Du några frågor är Du välkommen att ringa, mejla eller faxa.

 

Med bästa hälsningar

JW Hunting AB

Malmövägen 8-10, SE 121 49 Johanneshov (Stockholm, Sweden)
Telephone +46 8 659 00 16, Fax +46 8 39 29 12
E-mail: mailbox@jwhunting.com
http://www.jwhunting.com
Organisation no 556228-0148
Bankgiro 5854-0717, Postgiro 646 28 46-4
V.A.T: SE 5562280-14801


| Main | Hunting worldwide | Syndicate hunts | News | Hunting clubs | Special offers | Interest |