För medlemmar

Sköldnora Jaktklubb

 

Här får Du ett unikt erbjudande att bli medlem i Sköldnora Jaktklubb.

 

Sköldnora Kungsgård ligger 25km norr om Stockholm vid sjön Norrviken (i Upplands-Väsby, närmaste ort är Bollstanäs) och disponerar c:a 600ha för jakt.

 

Årsserviceavgift SKR 10.000:- + moms.

Medlemsantal 15 st.

 

Jakter på älg, rådjur, hare, räv, morkulla, fasaner och änder bedrives dels som drevjakt, dels med stötande och drivande hund och dels som smyg- och vaktjakt.

 

Under aktuellt jaktår 1/7 t o m den 30/6 ingår c:a 15 dagar.

 

Sköldnora Förvaltnings AB tillhandahåller erforderlig jaktledning och hundar samt tillvaratagande av allt högvilt som tillfaller Sköldnora Förvaltnings AB. Troféer och småvilt (med undantag av rådjur och änder) tillfaller skyttarna. Medlem får köpa kött till självkostnadspris av Sköldnora Förvaltnings AB.

 

För att bli medlem i Sköldnora Jaktklubb erfordras att Du blir godkänd av Sköldnora Kungsgård och JW Hunting AB, att Du betalar medlemsavgift, samt att stadgar och gällande lagar och förordningar följes.

 

 Anmälningsavgift kr 2.000:- + moms, skall inbetalas i samband med anmälan till medlemskap i jaktklubben, och resterande kr 8.000:- + moms senast 1:a juni aktuellt jaktår.

 

Anmälningsavgift kr 2.000:- + moms återbetalas ej, om deltagare ej fullföljer medlemskapet genom att ej betala in slutbetalning kr 8.000:- + moms.

 

Betalning av anmälningsavgift skall ske till JW Hunting PG 646 28 46-4 eller BG 5854-0717, resterande årsavgift mot faktura.

 

 Upplands Väsby                                                                    Stockholm

Sköldnora Förvaltnings AB                                                  JW Hunting

  

Anders Lettström                                                                  Jonas Fermelin-Wiklund