Frågeformulär Jaktcocktail 17 juni 2004

De rätta svaren står i grön text.

 

Vinnare i årets frågetävling med 13 rätt av 20 är Staffan Tell och Glenn Andersson

dom får varsin låda (500 skott) hagelammunition.

 

1.             Afrikas ursprungliga “The big five” är det?

a,       Elefant, leopard, vit noshörning, lejon och buffel

b,       Elefant, buffel, flodhäst, lejon och leopard

c,       Buffel, lejon, elefant, svart noshörning och leopard

 

2.             Korsning mellan tjäder och orre kallas

a,       Tjorre

b,       Rackelhane

c,       Skvader

 

3.             Vad heter krokodil på Swahili?

a,       Mamba

b,       Choroa

c,       Kiboko

 

4.             Fallspjut används?

a,       I Afrika vid jakt på elefant och flodhäst

b,       I Nordamerika vid jakt på älg och björn

c,       I Asien vid jakt på tiger och buffel

 

5.             Hur många tår har en flodhäst?

a,       5

b,       4

c,       3

 

6.             Bola är ett?

a,       Afrikanskt murmeldjur

b,       Spanskt klädesplagg

c,       Jaktredskap som användes i Sydamerika

 

7.             Parforcsjakt?

a,       Är jakt på vildsvin med spjut

b,       Är en form av smygjakt på hjort

c,       Är drevjakt på bland annat hjort med hundar

 

8.             Hur många olika raser av vildfår finns det i Asien enligt SCI?

a,       20

b,       15

c,       10

 

9.             Hur många raser av vilda getter finns frilevande i Södra Afrika?

a,       0

b,       1

c        3

 

10.        En harfasan är det?

a,       Korsning mellan hare och fasan

b,       En anordning som lurar haren att rusa i fällan

c,       Delar av en uppstoppad hare och fasan sammansatt av en konservator

 

11.        Vilka av följande rovdjur uppnår normalt den största vikten i vilt tillstånd?

a,       Leopard

b,       Puma

c,       Jaguar

 

12.    Rävtana användes förr i tiden för att?

a,       Spänna upp räven på för att flå den

b,       Fånga räv

c,       Torka skinn

 

13.    Hur många tår har en noshörning

a,       3

b,       4

c,       5

 

14.    Från vilket håll bör jägaren närma sig viltet vid jakt i bergsområden på eftermiddagen kvällen?

a,       Nerifrån

b,       Uppifrån

c,       Saknar betydelse

 

15.    Förr i tiden på bättre jakter användes ofta jaktdukar försedda med monogram. Vad använde man dem till?

a,       Vid dukning av bord till middagen

b,       Täcka över det fällda viltet när det transporterades till slaktbod

c,       Vid stora drevjakter för att stänga in viltet

 

16.    Totverbelle är?

a,       En jaktsignal på horn som meddelar att jakten är slut

b,       Är en hund som användes vid spårning av skadeskjutet vilt

c,       Användes vanligen vid grytjakt på räv och grävling, framförallt i Tyskland.

 

17.    Hur många tår har en elefant?

a,       3

b,       4

c,       5

 

18.    Jägarbestick

a,       Är den utrustning som jägaren tar med sig förutom jaktvapnet

b,       Användes för styckning av viltet

c,       Användes på bättre jaktmiddagar

 

19.    Hur många raser vilda grisar finns det i Afrika enligt SCI?

a,       2

b,       3

c,       4 (P.S. det finns egentligen 5 raser)

 

20,    Hur många tår har en struts?

a,       1

b,       2

c,       3